FIZIKA
EMELT SZINTŰ KURZUS

A kurzus célja

Kurzusunkkal felkészülhetsz az emelt szintű fizika érettségire!
Célunk a hasonló kurzusoktól eltérően nem a száraz elméleti részeket újbóli leadása, hanem az érettségin ténylegesen előforduló teszt- és számolós feladatok begyakoroltatása és megértetése. Ennek sikerességét időnkénti online dolgozatok és tesztek formájában ellenőrizzük. A résztvevők igényei szerint pedig házi feladatok kiadását és javítását is megbeszélhetjük.

Tanár: Lampert Viktor
Időpont: hétfő 17:00-18:30 és csütörtök 17:00-18:30
Első óra: 2021. február 15.

Amit biztosítunk

Természettudományos komptenciák

Kurzusainkon olyan természettudományos ismeretekre tehetsz szert, amik más tantárgyakban is segíteni fognak.

Feladatmegoldás

Kurzusainkon megmutatjuk és begyakoroltatjuk, hogyan kell az emelt szintű fizika érettségi feladatokat megoldani, hogy azok gond nélkül mehessenek az érettségin.

Emelt szintű ismeretek

A kurzusokon elsajátíthatod az emelt szintű anyagot, amelyre az érettségin kívül az egyetemen is szükséged lehet.

Tematika

,
Alkalom Dátum Téma
1. 02.15. Mechanika I.: Newton-törvények, lendület és lendületmegmaradás, forgatónyomaték, egyszerű gépek
2. 02.18. Mechanika II.: egyenes vonalú egyenletes mozgás, egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás, gyorsuló mozgás
3. 02.22. Mechanika III.: egyenletes körmozgás, rezgőmozgás, ingamozgás, változó körmozgás
4. 02.25. Mechanika IV.: mechanikai hullámok
5. 03.01. Mechanika V.: munka és energia
6. 03.04. Mechanika VI.: folyadékok és gázok mechanikája
7. 03.08. Hőtan, termodinamika I.: termodinamikai egyensúly, ideális gáz, szilárd anyag és folyadék hőtágulása
8. 03.11. Hőtan, termodinamika II.: gáztörvények, termodinamikai folyamatok, kalorimetria
9. 03.15. Hőtan, termodinamika III.: halmazállapot változások
10. 03.18. Elektromágnesség I.: egyenáram, kapcsolások
11. 03.22. Elektromágnesség II.: elektromos mező, töltés, kondenzátor
12. 03.25. Elektromágnesség III.: időben állandó mágneses mező, töltés, Lorentz-erő
13. 03.29. Elektromágnesség IV.: időben váltakozó mágneses mező, indukció, váltakozó áram, elektromágneses hullámok
14. 04.08. Optika I.: a fény, mint hullám, hullámjelenségek
15. 04.12. Optika II.: fénytani leképezés
16. 04.15. Atomfizika, magfizika I.: az anyag szerkezete, az atom szerkezete
17. 04.19. Atomfizika, magfizika II.: kvantumfizikai számítások, Planck-törvény, de Broglie-hullámhossz
18. 04.22. Atomfizika, magfizika III.: atommagban lejátszódó jelenségek, kötési energia, radioaktív bomlások
19. 04.26. Csillagászat, gravitáció: általános tömegvonzás törvénye, Kepler-törvények
20. 04.29. Összefoglalás: érettségi feladatok megoldása