ANGOL NYELV
EMELT SZINTŰ KURZUS

A kurzus célja

Kurzusunkkal felkészülhetsz az emelt szintű angol érettségire!
Tanfolyamunkon külön hangsúlyt fektetünk az adott témakörök során felbukkanó nyelvtani ismeretek átismétlésére, emellett pedig páros és csoportos feladatok segítségével készülünk fel a szóbeli érettségire. Az írásbeli feladatok során pedig külön kitérünk az olvasott és halott szövegértéses és levélírásos feladatokra.

Tanár: Bagi Annabella
Időpont: hétfő 17:00-18:30 és szerda 17:00-18:30
Első óra: 2021. február 15.

Amit biztosítunk

Nyelvi komptenciák

Angol kurzusunkon nem csak az érettségire készítünk fel, hanem az iskolán kívül is használható valódi nyelvtudást adunk!

Olvasott és hallott szövegértéses feladatok és levélírás

Az órákon külön hangsúlyt fektetünk az érettségin előforduló, olvasott és hallott szövegértéses valamint levélírásos feladatokra

Szókincs és nyelvtan

A kurzuson nagy hangsúlyt helyezünk a szókincs bővítésére és az egymással való angol nyelvű kommunikációra, valamint a nyelvtani formulák begyakorlására!

Tematika

,
Alkalom Dátum Téma
1. 02.15. Szintfelmérő, bemutatkozás, ismerkedés
2. 02.17. Család szerepe az egyén és társadalom fejlődésében| Future Continuous | Érettségi feladatok gyakorlása
3. 02.22. Családi munkamegosztás, generációk együttélése | Future Perfect | Érettségi feladatok gyakorlása
4. 02.24. Ember és társadalom, emberi kapcsolatok | Past Perfect Continuous | Érettségi feladatok gyakorlása
5. 03.01. Társadalmi problémák, előítéletek | Present Continuous Passive | Érettségi feladatok gyakorlása
6. 03.03. Lakóhely fejlődése | Past Continuous Passive | Érettségi feladatok gyakorlása
7. 03.08. Környezetvédelem | Modal verbs with perfect infinitive | Érettségi feladatok gyakorlása
8. 03.10. Az iskola, iskolatípusok | Would (past habits) | Érettségi feladatok gyakorlása
9. 03.17. A munka világa | Wish (state verbs/action verbs) | Érettségi feladatok gyakorlása
10. 03.22. Étkezési szokások, ételspecializációk | Wish (unfulfilled actions) | Érettségi feladatok gyakorlása
11. 03.24. Életmód, szenvedélybetegségek | Gerund and infinitive in idiomatic expressions | Érettségi feladatok gyakorlása
12. 03.29. Sport, élsport | Conditionals | Érettségi feladatok gyakorlása
13. 03.31. Könyvek, média szerepe, kultúra | Conditionals | Érettségi feladatok gyakorlása
14. 04.07. Utazás, idegenforgalom | Subjunctive | Érettségi feladatok gyakorlása
15. 04.12. Gyógyítás, betegségek | Participle clauses | Érettségi feladatok gyakorlása
16. 04.14. Tudomány és technika hatása | Participle clauses | Érettségi feladatok gyakorlása
17. 04.19. Üzleti világ, reklámok szerepe| Inversion | Érettségi feladatok gyakorlása
18. 04.21. Gazdálkodás, pénzkezelés | Inversion | Érettségi feladatok gyakorlása
19. 04.26. Események, hagyományok a célnyelvi országokban | Phrasal verbs | Érettségi feladatok gyakorlása
20. 04.28. Fogyasztói társadalom | Phrasal verbs | Érettségi feladatok gyakorlása