Matematika,
magyar nyelv és irodalom,
történelem


A középszintű érettségire való felkészülés a kurzus célja. Az órák első felében átbeszéljük az anyaghoz szükséges elméleti ismereteket, majd konkrét érettségi feladatokat nézünk át, hogy megtanuljuk azok megoldásainak módszereit és közösen gyakoroljuk be őket.

Az óra első részében áttekintjük az adott témakör elméleti hátterét, kezdetben szemléletesen, vázlatosan, az összefüggéseket hangsúlyozva, majd matematikailag korrekten is kimondva a kapcsolódó tételeket, definíciókat (ami segítség lehet a szóbeli részhez). A második felében a témakörhöz kapcsolódó érettségi-, típusfeladatokat oldunk meg.


A kurzus fő célja a középfokú történelem érettségire való felkészülés. Úgy gondoljuk, hogy a jelen megértéséhez a múlt megismerése vezet, ezért a lexikális tudás mellett az összefüggésekre is nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a történelem ne csak események halmaza, hanem logikus láncolata legyen.

A kurzus során a diákok irányított, ellenőrzött módon készülhetnek fel az emelt szintű történelem érettségi vizsga írásbeli típusfeladataiból és a 2021 tavaszi szóbeli tematika témaköreiből. Az intenzív kurzus a tanulóktól nagy fokú egyéni felkészülést igényel, ugyanakkor előrehaladásukról és fejlődésükről rendszeres tanári visszajelzést kapnak. A kurzus végére feldolgozzák az összes szóbeli témakört és valamennyi a vizsgán előforduló szöveges feladattípussal megismerkednek.


Az órákon nagy hangsúlyt fektetünk az érettségin előforduló feladattípusokra, begyakoroljuk többek között a vers- és novellaelemzést, valamint szövegértési és szövegalkotási feladatokat is megoldunk. A kurzus során figyelembe vesszük az egyéni igényeket is.